ProjemİZ

Projemiz Danışmanlık,  farklı sektörler için hibe projeleri danışmanlığı (proje yazımı, yürütülmesi ve raporlanması), piyasa ve kamuoyu araştırmaları, ulusal ve uluslararası organizasyon yönetimi ve kurumsal halkla ilişkiler yönetimi çalışmaları yapıyor.

Projemiz Danışmanlık
hibe projeleri, turizm sektörü, araştırma ve organizasyon yönetimi tecrübelerini bir araya getirerek daha etkin ve verimli alanlarda çalışmak amacıyla 2018 yılında Antalya’da kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana çeşitli projelerde özel, kamu ve sivil toplum sektörlerine uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Projemiz Danışmanlık bünyesinde kamu, STK ve özel sektör kuruluşlarına AB Projelerinden Kalkınma Ajansı Projelerine kadar birçok farklı hibe programı için proje hazırlama, yazma, ortak/paydaş bulma, yürütme ve raporlama gibi hizmetler verilmektedir. Bunların yanında tecrübe ve bilgi ağı geniş ekibi sayesinde halihazırda yürütülmekte olan uluslararası projelerde turizm markalaşması, tanıtım ve pazarlama, eylem planı hazırlıkları gibi konularda turizm geliştirme uzmanlığı, araştırma ve veri analizi uzmanlığı, organizasyon ve etkinlik yönetimi uzmanlığı ve paydaş ilişkileri uzmanlığı hizmetleri de verilmektedir.

Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Belediyeler gibi birçok kamu kurumu ile iletişim halinde çalışarak STK ve özel sektör iş birliklerini güçlendirerek projelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer vb organizasyon yönetimi hizmetleri; paydaş ve katılımcıların bulunması, bir araya getirilmesi, seyahat ve konaklama planlamaları, içerik ve toplantı programı oluşturulması, sahne yönetimi, sunum düzenlenmesi gibi tüm detayları kapsayacak şekilde verilmektedir.

Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Belediyeler gibi birçok kamu kurumu ile iletişim halinde çalışarak STK ve özel sektör iş birliklerini güçlendirerek projelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer vb organizasyon yönetimi hizmetleri; paydaş ve katılımcıların bulunması, bir araya getirilmesi, seyahat ve konaklama planlamaları, içerik ve toplantı programı oluşturulması, sahne yönetimi, sunum düzenlenmesi gibi tüm detayları kapsayacak şekilde verilmektedir.

Ayrıca alanında 20 yılı aşkın tecrübesiyle her sektörde piyasa ve kamuoyu araştırmaları, veri toplama ve analizi hizmetleri titizlik ve özenle sağlanmaktadır. Yine tanıtım – pazarlama, itibar yönetimi, markalaşma, kurumsal kimlik çalışmaları gibi hizmetler de hakla ilişkiler yönetimi kapsamında sunulmaktadır.

Projemiz Danışmanlık, ulusal ve uluslararası boyutta sahip olduğu geniş iletişim ağı, tecrübesi ve sağladığı güven sayesinde kamu, sivil toplum ve özel sektörden birçok kuruma vermiş olduğu hizmetlerle başarılı sonuçlar elde etmiş ve sürekli gelişme hedefi ve değer katma amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Çağla hanımdan aldığımız danışmanlık, vizyonumuzu geliştirmemiz ve projemizi en etkili şekilde hayata geçirmemiz için hayati önem taşıdı. Projemiz Danışmanlık ile çalışmış olmaktan çok memnun kaldık.

Zeynep Figen

Her şeyi çok detaylı düşünebilen ve tasarlayan, sözüne güvenilir bir oluşum.

Sergen Birdağ

Müşterilerimizden

Geri Bildirimler

Analitik düşünme ve yaklaşım becerisi

Gelişmiş teknik yazı, rapor ve araştırma becerisi

İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık

Stratejik bakış açısı ve zaman yönetimi