Ortak Arama – Medya için demokrasi

Proje önerisinde sosyal medya platformlarının seçmenlerin siyasi seçimlerini etkilemede kullanılmasından yola çıkılarak siyasi eylemlere karşı bireylerin ve toplumların direncinin artırılmasına, düzenleyici yaklaşımların bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve zayıflıklarını ele almasına ve sosyal medya platformlarının siyasi istismarı azaltmak üzere uygun güvenlik sistemlerine sahip olmasına yönelik aksiyonlar ele alınacaktır.

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine en geç 9 Mart 2022 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız.

No Comments

Post A Comment