Pozisyon: Turizm Geliştirme Uzmanı – Kıdemli Kilit Olmayan Uzman Görev ve Sorumluluklar: - Şanlıurfa’nın Turizm Markalaşma, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi'nin yazılması, - Eylem Planı’na (2018 – 2030) destek verilmesi, - Mevcut durum analizi yapılması, - 3 adet yerel 2 adet ulusal düzeyde çalıştay ve 5 adet yerel düzeyde odak grup toplantısının...

Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor! Pozisyon: Turizm Geliştirme Uzmanı – Kıdemli Kilit Olmayan Uzman Görev ve Sorumluluklar: Şanlıurfa’nın Turizm Markalaşma, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2018 – 2030) yazılması, mevcut durum analizi, 3 adet yerel 2 adet ulusal düzeyde çalıştay düzenlenmesi, 5 adet yerel düzeyde odak grup toplantısının...