Single Market Programme (SMP Consumers)

Hibe Başlığı (İngilizce)
Single Market Programme Grants for actions for promoting stable debt advice services
Bütçe
780.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
01/09/2021
İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrının amacı, borç danışmanlığı hizmetlerinin mevcudiyetinin ve kalitesinin hâlihazırda yetersiz, elverişsiz veya tamamen eksik olduğu bazı Üye Devletlerde, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine istikrarlı bir temelde erişimini kolaylaştırmaktır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Potansiyel ve aktif borç danışmanları arasında en iyi uygulama ve bilgi alışverişi için etkinliklerin düzenlenmesi;
 • Borç danışmanlığı hizmetleri sağlamaya yönelik istikrarlı yapıları oluşturmak ve/veya güçlendirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaya koymayı amaçlayan araştırma, proje ve eylem planlarının geliştirilmesi;
 • İstikrarlı borç danışmanlığı hizmetlerini devreye sokmak için ihtiyaç duyulan temel işlevsel yapıları sağlayabilecek olası ilgili kuruluşlara yöneliktir

Beklenen Sonuçlar

Bu çağrı kapsamında beklenen, borç danışmanlığı hizmetleri sağlamak için ihtiyaç duyulan diğer yapıların yanı sıra, gerekli yapıların oluşturulması veya güçlendirilmesinin bir sonucu olarak, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine erişebilirliklerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin artmasıdır.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişiler olması:
  • Kamu kurumları
  • STK’lar, hayır kurumları, Tüketici dernekleri gibi kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar
  • Finansal danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren, temel/profesyonel faaliyeti, aşırı borçlu kişiler veya haneler lehine borç danışmanlığı sağlanması ile çıkar çatışması içinde olmayan mikro veya küçük ölçekli işletmeler

• uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:

 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB üyesi olmayan ülkeler:
  • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programına katılan ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi) veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının bütçesi 780.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 22/06/2021
Son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 – 17:00 (Brüksel saati)
Değerlendirme Eylül – Ekim 2021
Değerlendirme sonuçlarının bilgilendirilmesi Ekim – Kasım 2021
Kontratların imzalanması Kasım – Aralık 2021

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

No Comments

Post A Comment